חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם ההקדשות.


תוצאות 20-11 מתוך 27 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 27 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
עא 5533/98 אגודת ישיבת השרון הרצליה-רמת השרון נ' שמואל סגל , נד (4) 538 (פורסם בנבו, 11.09.2000)פסיקהקובץ וורד
עא 6406/03 נאמני ההקדשות של העדה הספרדית בעיה נ' תומר שמעון כמוס פסק דין עליון (פורסם בנבו, 16.06.2005פסיקהקובץ וורד
רעא 46/94 אילה זקס אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין , נ (2) 202 (13.05.1996)פסיקהקובץ וורד
תא (חי') 366/06 עו"ד נתן יצחק נ' מדינת ישראל /משרד המשפטים/רשם ההקדשות (21.01.2007)פסיקהקובץ וורד
בדמ 5257/94 מרדכי פודהורצר נ' יצחק קופרשטוק (פורסם בנבו, 19.09.1996)פסיקהקובץ וורד
בשא 21964/05 פוקס אפרים נ' נינה כץ (פורסם בנבו, 02.02.2006)פסיקהקובץ וורד
בשא (ת"א) 12595/06 הקדש על שם לאון שיין ז"ל נ' מדינת ישראל – רשם ההקדשות (10.04.2007)פסיקהקובץ וורד
ה"פ 491/09 האפוטרופוס הכללי ני' ימין בם הרושפסיקהקובץ PDF
ה"פ 935-05 מרכז ישיבות בני עקיבא נגד עירית תל -אביב יפופסיקהקובץ PDF
תא (מרכז) 37408-04-14 עליזה לוין (נאמן) נ משרד המשפטים/ רשם ההקדשות (פורסם בנבו, 07.10.2014)פסיקהקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון