קבלת מידע באשר למסמכי תיק הקדש

מהות השירות

​קבלת מידע באשר למסמכי תיק הקדש.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע

עיון במסמכי תיק הקדש הינו בהתאם להוראות חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) - "בקשה לקבל מידע".
 
על המבקש למלא טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע.
 
רשות התאגידים מעמידה את המידע למבקש באמצעות תקליטור צרוב (CD), הכולל את תיק ההקדש המתנהל אצל הרשם.
את התקליטור ניתן לקבל בדואר או במסירה ביד במשרדי רשות התאגידים.
 


​20 ₪ - אגרת בקשה למתן מידע בהתאם לחוק חופש המידע לתשלום.

אפשרויות לקבלת השירות

  • אינטרנט
    מילוי טופס בקשה לקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע.
  • קבלת קהל
    רחוב ירמיהו 39, ירושלים - מגדלי הבירה, בניין 1, קומה 10
    ימים א', ב', ד', ה'  -  בין השעות 8:30 - 12:30
    ביום ג' - הפקדת מסמכים בלבד בתיבה (בקומת הכניסה לבניין).

זמן טיפול

​עד 30 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.