קבלת מידע בסיסי על חברה – חינם

 

באמצעות הזנת שם החברה או מספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:

  • מספר החברה.
  • שם החברה.
  • סוג התאגיד.
  • אם מוגבלת או לא.
  • סטאטוס.
  • מען החברה.
  • מטרת החברה.
  • תיאור החברה.
  • האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק.
  • האם החברה מפרת חוק.