אתר פעולות מקוונות - תאגידים Online

 
ברוכים הבאים לאתר הפעולות המקוונות של רשות התאגידים!​​​​​​
​​

כניסה לאתר הפעולות המקוונות
אתר הפעולות  מאפשר לבצע את השירותים הבאים באופן מקוון ופשוט:
 1. הגשה מקוונת של בקשה לרישום חברה/חברת חוץ​
 2. ביצוע עדכונים באופן מקוון
 3. הגשת דיווח מקוון אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו עיקול על מניות

 

כרטיס חכם

 • רגע לפני שמתחילים זכרו שעליכם להצטייד ב"כרטיס חכם". לפרטים אודות הכרטיס החכם, לחצו כאן.
 • כל אדם (גם אם אינו עו"ד או רו"ח) יכול להנפיק "כרטיס חכם" אישי על שמו, כך שבאמצעות כרטיס זה יוכל לבצע דיווחים באתר רשם החברות בכל החברות בהן הוגדר כ"מוסמך לדווח" ואין צורך בהוצאת כרטיס חכם נפרד לצורך דיווח עבור כל חברה".

הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה

השירות החדש מאפשר להגיש בקשה לרישום חברה ישירות באתר, באופן מקוון, וקבלת חיווי מיידי על סטטוס הטיפול בבקשה, לרבות חיווי מיידי על תקינות המידע והמגבלות אם ישנן. 
עם רישום החברה, תתקבל תעודת התאגדות ותקנון באמצעות הדואר האלקטרוני, עם חותמת האימות החדשה, המאפשרת הדפסת עותקים ללא מגבלה וללא תשלום נוסף.
 
ניתן להגיש בקשה מקוונת לרישום חברה פרטית באמצעות:
 1. עורך דין
 2. בעל המניות היחיד והדירקטור היחיד בחברה, שאינו עורך דין

 

 

ביצוע עדכונים מקוונים באופן מיידי

השירות החדש מאפשר:
 • ביצוע דיווחים שוטפים online מול מערכות רשם החברות וקבלת חיווי מיידי ואישור על ביצוע הפעולה.
 • אפשרות לעקוב אחר כל הבקשות שהוגשו לרשם באמצעות האתר ולראות את סטטוס הטיפול בהן.
 • שירות זה מיועד לדירקטור אשר בבעלותו כרטיס חכם​ וכן לאדם שהוסמך לכך מטעם החברה​ לפי סעיף 39 לחוק החברות תשנ"ט-1999. יש לוודא כי על בעל הכרטיס החכם להיות מעודכן כמוסמך לדווח בשם החברה במרשמי רשם החברות.

 

ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 

 1. הגשת דו"ח שנתי
 2. הקצאת מניות
 3. העברת מניות
 4. הגדלת הון רשום
 5. מינוי והסרת דירקטורים
 6. שינוי מען הרשום של החברה.

 

 

הגשת דיווח מקוון של צו עיקול על מניות