מצב טיפול בפנייתכם לרשם

 

באמצעות אתר זה ניתן להתעדכן מה מצב הטיפול בפניה שהתקבלה אצל הרשם.


 1. יש להקיש את שם החברה או מספרה, לאחר שמתקבלת התוצאה יש ללחוץ על מספר החברה, ולבחור בסטטוס פניות.  
 2. באמצעות השירות ניתן לקבל את הפרטים הבאים:
  • סוג הבקשה
  • מספר הבקשה
  • תאריך הבקשה
  • תאריך קליטת הבקשה
  • תאריך טיפול בבקשה
  • סטאטוס הטיפול