שינוי בהרכב דירקטוריון

מהות השירות

שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברת חוץ.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

הודעה על שינוי בהרכב הדירקטוריון בחברת חוץ:

 

בהודעה יש לציין את הפרטים להלן:

 

 1. פרטי החברה (שם חברה ומספרה ברשם החברות).
 2. רשימת הדירקטורים שמונו/חדלו לכהן תוך ציון מספר זיהוי וצירוף העתק דרכון / תעודת זהות מאומתים .
 3. חתימתו של מיופה הכח לפעול בשם החברה בישראל (על ההודעה יחתום מיופה הכח לפעול בישראל שפרטיו דווחו לרשם החברות).
 4. פרטיו המלאים של מיופה הכח החתום על ההודעה (שם, מספר זיהוי, כתובת).

 

בכל שאלה בנושא זה ניתן לפנות למשרד הפנים, אגף בכיר תאגידים עירוניים בטלפון- 02-6700899 או בדוא"ל  tagidim@moin.gov.il.


עלות השירות

 ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לעניין שינוי בהרכב הדירקטוריון בכל לשכות רשות התאגידים ברחבי הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים,  רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 21 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם החברות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם החברות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק החברה, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.
 • על החברה להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה רשמית.