שינוי שם

מהות השירות

שינוי שם חברה

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק החברות, התשנ"ט-1999, סעיפים: 362א, 145, 140(1) ,39,40 ,25-31 ,18

המסמכים הדרושים והנחיות

החלטת האסיפה הכללית על שינוי שם החברה

או

הודעת נושא משרה

 

 1. על ההודעה לכלול תאריך החלטה.
 2. ההודעה צריכה להיחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו.


עלות השירות

ללא תשלום

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10.
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים מקוריים ובשפה רשמית בלבד.
 • לא ניתן למסור שמות חלופיים בטלפון/פקס/דוא"ל.
 • תעודת שינוי שם/מכתב סירוב ישלחו למגיש הבקשה.
 • מומלץ לציין שמות חלופיים כדי שאם אחד מהשמות לא יאושר, ייבדק השם הבא המוצע ללא צורך בפניה נוספת.
  לא יאושר שינוי שם לחברה מפרת חוק.