שינוי מען

מהות השירות

​שינוי מען  חברה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו 

לצורך דיווח על מען משרד רשום או על שינוי בו יש להגיש הודעה בהתאם לטופס 9 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999.

 

ההודעה תחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו.
 


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • דוא"ל
  taagidim-s@justice.gov.il​
 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים בכל לשכות רשות התאגידים הקיימות ברחבי הארץ.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30 

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​על החברה להגיש מסמכים בשפה רשמית.
 • הודעה על שינוי במענו של המשרד הרשום תימסר לרשם בתוך 14 ימים לאחר השינוי.
 • תיבת דואר בלבד אינה יכולה לשמש מען משרד רשום של החברה.