שינוי בפרטי השיעבוד

מהות השירות

שינוי בפרטי שעבוד.

המסמכים הדרושים והנחיות

 

 • ​מסמך בחתימת הצדדים

  במסמך יש לציין את הפרטים הבאים:
 1. פרטי החברה הלווה.
 2. מספר השעבוד שנדרש לשנות.
 3. תאריך היצירה.
 4. מהות השינוי המבוקש.


עלות השירות

ללא עלות.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר

  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל  

  רשות התאגידים,  ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים. 

הערות

 • במקרה בו מהות השינוי הינה גריעת נכסים מהשעבוד, ניתן להסתפק במסמך בו חתום רק המלווה.
 • חברה מפרת חוק לא תוכל לרשום שינוי בפרטי שעבודים על נכסי החברה ו/או שנרשמו לטובתה.