חוקים תקנות ותזכירים

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם החברות.


תוצאות 29-21 מתוך 29 תוצאות
תוצאות 29-21 מתוך 29 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני), תשע"ב-2011תקנהקובץ וורד
תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעה-2015תזכירקובץ וורד
תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016תזכירקובץ PDF
פקודת רישום שמות עסק - 1935חקיקהקובץ וורד
פקודת החברות נוסח חדש תשמ"ג-1983חקיקהקובץ וורד
חוק ניירות ערך, תשכח-1968חקיקהקובץ וורד
חוק החברות, תשנ"ט-1999חקיקהקובץ וורד
הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו 2016חקיקהקובץ PDF
פקודת מס הכנסה[ נוסח חדש]חקיקהקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
הבא