חוקים תקנות ותזכירים

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם החברות.


תוצאות 20-11 מתוך 29 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 29 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז-1987תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001תקנהקובץ וורד
תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981תקנהקובץ וורד
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון) התשע"ה-2015תקנהקובץ PDF
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו – 2016תקנהקובץ PDF
תקנות החברות (מיזוג), תש"ס-2000תקנהקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון