רשות התאגידים נוקטת בהליכים של עיצומים כספיים נגד חברות מפרות חוק

 
היכנסו לאתר לשלם אגרה ולהימנע מעיצומים כספיים
מצד אחד אתם רוצים שהחברה שאתם עומדים בראשה רק תרוויח. מצד שני, אם לא תגישו דו"ח ולא תשלמו אגרה, היא תפסיד.

באמצעות מספר פעולות פשוטות מול רשם החברות
תוכלו להימנע מעיצומים כספיים. ​

על פי החוק, חובה על כל חברה לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה, להגיש דו"ח עדכון פרטים שנתי ולשלם אגרות שנתיות.
 

לפי תיקון 10 לחוק החברות, רשות התאגידים מכריזה על חברה שאינה מקיימת את חובותיה כ'חברה מפרת חוק' ומטילה סנקציות שונות כלפי אותה חברה. 
 

  

כמו כן, החלה רשות התאגידים להטיל עיצומים כספיים על חברות שלא מקיימות את הוראות החוק.

 

  • הוראות החוק חלות גם על חברה שאינה פעילה כלכלית ורשומה כפעילה ברשם החברות.
    מומלץ לחברה שאינה פעילה כלכלית לפעול לפירוקה מרצון.

 

 

לידיעתכם: רשות התאגידים השיקה אתר פעולות חדיש ומקוון, המאפשר ביצוע עדכונים באופן מקוון, לרבות עדכון דו"ח שנתי.