טפסי פירוק

 
תוצאות 10-1 מתוך 11 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 11 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברותהודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר - שלב ראשון   docx הורד קובץ הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר - שלב ראשון
 
רשם החברותהודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר - שלב שני   docx הורד קובץ הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר - שלב שני
 
רשם החברותהצהרת כושר פירעון   docx הורד קובץ (טופס 9ג) הצהרת כושר פרעון
 
רשם החברותהודעה על מינוי מפרק   docx הורד קובץ (טופס 9ד') הודעה על מינוי מפרק
 
רשם החברותנוסח לדוגמא לפרסום ברשומות של הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והנחיות לפרסום   docx הורד קובץ נוסח לדוגמה של פרסום החלטת פירוק ומינוי מפרק ברשומות והנחיות לפרסום
 
רשם החברותנוסח לדוגמה לפרסום ברשומות על כינוס עתידי של אסיפה סופית   docx הורד קובץ הודעה על כינוס אסיפה סופית עתידית
 /Units/RasutHataagidim/Tfasim/FinalMeetingPublication.docx
רשם החברותהודעת מפרק על קיום אסיפה סופית והגשת דוח סופי   docx הורד קובץ הודעה על הצגת דו"ח מפרק בפני האסיפה הכללית
 
רשם החברותתצהיר אי פעילות לצורך קבלת פטור מאגרה בפירוק מרצון   docx הורד קובץ תצהיר אי פעילות
 
רשם החברות אישור רואה חשבון מבקר על העדר פעילות של חברה לצורך פטור מאגרות בעת פרוק מרצון   docx הורד קובץ (טופס 9ב) - אישור רואה החשבון המבקר על העדר פעילות בחברה
 
רשם החברותהודעת חברת חוץ על הפסקת קיום מקום עסקים בישראל   docx הורד קובץ הודעת חברת חוץ על הפסקת קיום מקום עסקים בישראל
 
 
12
הבא לדף אחרון