מדריכים והנחיות

איתור מדריך
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 26 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדשם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדקובץ  
הנחיות למילוי טופס מקוון דו"ח רבעוני על קבלת תרומה מישות מדינית זרהרשם העמותותקובץ וורד
רישום אגודה עותמנית כעמותהרשם העמותותקובץ וורד
רישום חברה לתועלת הציבוררשם העמותותקובץ וורד
הנחיות לפירוק מרצון של עמותהרשם העמותותקובץ וורד
חוות דעת בעניין תקנות הגמולרשם העמותותקובץ PDF
חוות דעת לגבי העסקת דירקטור בשכר בחברות לתועלת הציבור רשם העמותותקובץ PDF
מצגת קבלת אישור על הגשת מסמכיםרשם העמותותקובץ מסמך
אנגליתרשם העמותותקובץ PDF
ערביתרשם העמותותקובץ PDF
נוהל אישור חסיון תורמים (עדכון 2016)רשם העמותותקובץ PDF
 
הבא לדף אחרון