תשלומים ואגרות

 

לנוחותכם, בדף זה תוכלו למצוא את פירוט אגרות השירות ביחידת רשם העמותות וחל"צ, את האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים).​


  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות. 
  • עבור תשלום מקוון יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

 

חיפוש אגרות
תוצאות 13-1 מתוך 13 תוצאות
תוצאות 13-1 מתוך 13 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
רישום עמותה חדשה רשם העמותות
816 ₪​
תשלום מקוון
לצורך רישום עמותה לפי חוק העמותות התש"ם – 1980, יש להגיש בקשה מתאימה חתומה ע"י כל המייסדים ומאומתת בתצהיר כולל התייחסות לסוג התקנון המוצע לעמותה וצירופו (חתום ע"י כל המייסדים), כאשר אין הוא התקנון המצוי. למסמכים תצורף קבלה על תשלום אגרת טיפול ורישום בהתאם לתקנות והודעות האגרות לעמותות.
 
המסמכים יישלחו בדואר לכתובת רשם העמותות.
 
יש להמתין לתשובה אשר תישלח לכתובת המטפל ע"י משלוח תעודת הרישום בדואר רשום או ע"י משלוח מכתב מאת יועץ/ת משפטי לרשם העמותות, בדבר שינויים, תיקונים או הבהרות הנדרשים בהתאם להוראות החוק.
 
האגרה בגין רישום מופחת מבוטלת.
 
את האגרה ניתן לשלם גם בשובר תשלום בבנק הדואר.
אגרה שנתית רשם העמותות
ראו פירוט​
תשלום מקוון
​אגרה שנתית מופחתת (עד לתאריך 31.3.18): 1,303 ש"ח
אגרה שנתית (מתאריך 1.4.18): 1,592 ש"ח
הפיכת אגודה עותומנית לעמותהרשם העמותות
932 ₪​
תשלום מקוון

​על האגודה העותומנית שטרם הפכה לעמותה, להגיש טפסים לרישום האגודה כעמותה ולציין כי היא אגודה עותומנית, את מספר האגודה ושם האגודה. 

יש לשלוח באמצעות הדואר את המסמכים הבאים:
בקשה לרישום אגודה כעמותה. פרוטוקול אסיפה כללית בה התקבלה ההחלטה. תקנון האגודה כשהוא מותאם לחוק העמותות.
אגרת רישום האגודה כעמותה: 934 ₪​. 

ניתן לשלם בשובר תשלום בבנק הדואר לחשבון 0021844 

הסבר בדבר אגרת רישום מופחתת ופטור מתשלום אגרה שנתית

שינוי שם עמותה/אגרת פרסום ברשומותרשם העמותות
66 ₪​
תשלום מקוון
​לא יתבצע שינוי שם ללא תשלום.

יש לכנס אסיפה כללית שתדון בשינוי שם העמותה, ולהכין פרוטוקול של האסיפה הכללית. 

יש להעביר לרשם העמותות את הפרוטוקול הנ"ל, חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הועד. ​
הפקת תמצית מידע עמותה באמצעות המחשברשם העמותות
רשימת תעריפים​

תשלום מקוון
​לא ינתן תדפיס תמצית מידע עמותה.

ניתן למצוא פרטי עמותות באתר גיידסטאר.
עיון בתיק עמותה סרוק במשרדי הרשםרשם העמותות
33 ₪​
תשלום מקוון
הגשת הצעת מיזוגרשם העמותות
750 ₪​
תשלום מקוון
​הגשת הצעת מיזוג לתאגידים כמשמעותה בפרק 23 לחוק, לכל עמותה מתמזגת.​
הפרשי אגרה רשם העמותות
רשימת תעריפים​

תשלום מקוון

​לנוחיותכם, אגרת השלמה  נועדה  לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא נכון.​​

קבלת מסמך אחר מתיק עמותהרשם העמותות
25 ₪ לכל מסמך​
תשלום מקוון
הפרשי אגרהחברה לתועלת הציבור

​לחצו על תשלום מקוון

תשלום מקוון
אגרה שנתיתחברה לתועלת הציבור

שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון
​על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. 
 
מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה:
 
אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018: 1,120 ₪
אגרה שנתית רגילה לתשלום החל מה-2 באפריל 2018: 1,488 ₪​
 
הנחיות תעריפי אגרה שנתית
 
* השנה ניתן לשלם עד 1.4.18 (31.3.18 יוצא ביום שבת).
קבלת תקליטור CD צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור בדוארחברה לתועלת הציבור
42 ₪​
תשלום מקוון
להזמנת תיק חל"צ ע"ג תקליטור, יש להשתמש בטופס זה בלבד.
קבלת תקליטור CD צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור - הגעה פיזית למשרד הרשםחברה לתועלת הציבור
47 ₪​
תשלום מקוון
להזמנת תיק חל"צ ע"ג תקליטור יש להשתמש בטופס זה​ בלבד. 

​​