חוק עמותות חדש - דיוני "השולחן העגול"

 
כחלק ממלאכת גיבוש עקרונותיו של חוק העמותות החדש, בתהליך ייחודי של שיתוף פעולה,  מתקיימים, החל מיולי האחרון, דיונים במסגרת השולחן העגול הממשקי. השולחן העגול הממשקי הוקם בהובלת משרד ראש הממשלה, בעקבות החלטת ממשלה מפברואר 2008, כדי להוות מסגרת לשיח בין מגזרי ולחיזוק היחסים בין הממשלה, המגזר העסקי והחברה האזרחית.

  • דיוני השולחן העגול בנושא עקרונות חוק העמותות החדש, אשר בהם לקחו חלק נציגי שלושת המגזרים האמורים, מבוססים על מצעים לדיון שהכין צוות פנימי של משרד המשפטים בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר אבי ליכט וראש רשות התאגידים, מר אייל גלובוס, ובהשתתפות עו"ד לימור תוסיה-כהן ממחלקת ייעוץ וחקיקה, עו"ד גלי גרוס, היועצת המשפטית של רשות התאגידים, עו"ד אביטל שרייבר, סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים) ועו"ד יפית בבילה-שמר מהלשכה המשפטית ברשות התאגידים.
  • כחלק מן התהליך הגישו המשתתפים, עמדות והתייחסויות לאור המצעים לדיון ותרמו תרומה של ממש לליבונן של עקרונות, שאלות וסוגיות שונות.
  • ברוח השולחן העגול, אשר התאפיין בשיתוף פעולה פורה, במחויבות גבוהה ובדיונים שקופים, ענייניים ומועילים, אנו שמחים לפרסם את המסמכים הקשורים בתהליך ובכללם מצעי הדיון, על נספחיהם, עמדות והתייחסויות שהוגשו על ידי משתתפי השולחן וסיכומי הדיונים.
 
  1. חוק העמותות החדש- מועדים וסוגיות לדיון
  2. תכליתיו ומטרותיו של חוק העמותות החדש ותפקידי רשם העמותות
  3. סוגי עמותות
  4. ממשל תאגידי בעמותה
  5. סמכויות פיקוח ואכיפה
  6. התיקונים העיקריים במודל שבבסיס חוק העמותות החדש וסוגיות נוספות