חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות רשם העמותות.


תוצאות 10-1 מתוך 47 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 47 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009תקנהקובץ וורד
תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009 פרק 255תקנהקובץ וורד
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), תשס"ד-2004תקנהקובץ וורד
תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג-2002תקנהקובץ וורד
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010תקנהקובץ וורד
תקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה), תשע"ב-2012תקנהקובץ וורד
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני), תשע"ב-2011תקנהקובץ וורד
עתמ (י-ם) 8086/08 איגוד השחיה בישראל (ע"ר) נ' רשם העמותות (12.05.2008)פסיקהקובץ PDF
בית מדרש גבוה לתלמוד ופוסקים גבעתייםפסיקהקובץ PDF
תא (י-ם) 2429/03 האגודה למען הקשיש נ' מאיר שקד (פורסם בנבו, 10.08.2009)פסיקהקובץ PDF
 
הבא לדף אחרון