טפסי דיווח ואישור ניהול תקין

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 18 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין
 
 
pdf הורד קובץ  הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברותpdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (חל"ץ)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2016 - חל"צ
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורדוח תרומות מיישות מדינית זרה (עמותות)   docx הורד קובץ דיווח שנתי בעניין קבלת תרומה מישות מדינית זרה לשנת 2015 - עמותה
 
רשם העמותותדין וחשבון מילולי-עמותות      
רשם העמותותדיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה (טופס 2)דיווח על החלטת אסיפה כללית של עמותה בדבר החלטות לשינוי שם, מטרות ותקנות, בחירת בעלי תפקידים, אישור דוחות ומינוי רואה חשבון    
רשם העמותותדיווח על החלטה לשינוי תקנון (טופס 3)   docx הורד קובץ טופס 3 - דיווח על החלטה לשינוי תקנון
 
רשם העמותותדיווח על החלטה לשינוי מטרות (טופס 4)   docx הורד קובץ טופס 4 - דיווח על החלטה לשינוי מטרות
 
רשם העמותותדיווח על החלטת בית משפט בבקשה לשינוי מטרות (טופס 5)אין לשלוח את הטיוטה לרשםdocx הורד קובץ טופס 5  - דיווח על החלטת בית המשפט בבקשה לשינוי מטרות
 
 
12
הבא לדף אחרון