טפסי בקשה לקבלת מידע

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
תוצאות 5-1 מתוך 5 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורהמצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות   pdf הורד קובץ  המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות
 
רשם העמותותטופס בקשה דחופה - בקשה לזירוז   docx הורד קובץ טופס בקשה לטיפול דחוף - בקשה לזירוז
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הזמנת תיק חברה לתועלת הציבור בתקליטור   docx הורד קובץ הזמנת תקליטור חברה לתועלת הציבור
 
רשם העמותותבקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק עמותה/חל"צ   docx הורד קובץ בקשה להזמנת מסמכים מתיק עמותה/ חל"צ
 
רשם העמותותטופס בקשה להחזר כספי עבור שירותים   docx הורד קובץ טופס בקשה להחזר כספי