בקשה לרישום משכון או רישום משכון קבוצתי.

מהות השירות

​בקשה לרישום משכון על נכס על פי הסכם שנחתם בין נושה לבין חייב. מטרת הרישום לתת פומביות לזכות השעבוד שיש לנושה בנכס ועל ידי כך אזהרת נושים פוטנציאליים.


להרחבה ​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • הודעת רישום משכון 

דף הנחיות למילוי הודעת רישום משכון

 • נספח א' להודעת משכון נושים/חייבים נוספים
  יש למלא נספח זה רק כאשר טופס הודעת רישום משכון אינו מספיק למילוי פרטיהם של כלל הנושים/חייבים/בעלי נכס.
  ניתן לרשום עד 20 פריטים מכל נתון (נושה/חייב/ממשכן לחיובו של אחר) בהודעה אחת.
  יש להחתים את כל הצדדים על גבי הנספח.
 • נספח ב' להודעת משכון נכסים נוספים
  יש למלא נספח זה רק כאשר הודעת המשכון אינה מספיקה למילוי פרטיהם של כלל הנכסים בהודעת המשכון.
  ניתן לרשום עד 20 נכסים בהודעה אחת.
  יש להחתים את כל הצדדים על גבי הנספח.
 • הודעה על הוספת מספר רישוי
  יש למלא הודעה זו רק כאשר בהודעת רישום המשכון לא צוין מספר הרישוי של הרכב (עקב היותו רכב חדש). עד 30 יום ממועד הרישום יש להשלים את מספר הרישוי, ולא - תתבטל הודעת הרישום.

דף הנחיות להוספת מספר רישוי

 • אסמכתא על תשלום אגרה


אפשרויות לקבלת השירות

 

רישום משכון יתבצע בלשכת רשם המשכונות המחוזית, בהתאם למען החייב, על פי תקנות 5(א) ו-6 לתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994.
 
 • משלוח בדואר:
 • קבלת קהל:
  בימים א', ב', ד' ו-ה' בין השעות 12:30-08:30.
  ביום ג' הפקדת מסמכים בלבד בקומת הכניסה לבניין (בנצרת עילית ההפקדה בלשכה עצמה).

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

 • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
 • הנושים והחייבים (או בעלי הנכס במידה וישנם) חייבים להיות חתומים על גבי הודעת רישום משכון. במידה ומישהו אחר חותם בשמם, יש חובה לצרף לבקשה ייפוי כוח מקורי אשר כולל הרשאה למשכן את הנכס.
 • ניתן לרשום עד 20 נושים/חייבים/בעלי נכס/נכסים בהודעת רישום משכון אחת.
 • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.