המחאת זכות

מהות השירות

המחאת זכות מכוח פשיטת רגל נרשמת במאגר הידני של רשם המשכונות, כדי שיהיה לה תוקף כלפי הנאמן בפשיטת רגל, או בפירוק חברה.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

  • הודעה על המחאת זכות

דף הנחיות להודעה על המחאת זכות  

  • תצהיר הממחה, אימות חתימה של הממחה ותצהיר חתום ע"י עו"ד.
  • אסמכתא על תשלום אגרה


עלות השירות

190 ש"ח

אפשרויות לקבלת השירות

זמן טיפול

​עד 10 ימי עבודה ממועד קבלת המסמכים ביחידה.

הערות

  • ​חובה להגיש מסמכי מקור בלבד.
  • חובה להגיש מסמכים בשפה רשמית בלבד.
  • המחאת זכות מכוח פשיטת רגל הנרשמת במאגר הידני של רשם המשכונות, כדי שיהיה לה תוקף כלפי הנאמן בפשיטת רגל, או בפירוק חברה,  על-פי תקנות פשיטת הרגל (סדרי רישום של המחאת זכות) תש"ל – 1970 .