עיון מקוון במשכון

 
איך תדע/י אם הרכב שאת/ה עומד לקנות משועבד?

העיון המקוון ברשם המשכונות


  • לכניסה לשירות

עדכניות המידע

  • המידע באתר האינטרנט מתעדכן באופן מיידי לאחר ביצוע הפעולה ברשם המשכונות. 
  • עדכניות המידע הרשמי הינה בהתאם לשעה המודפסת בפועל, בראש פלט תוצאות העיון.

השירותים בעיון המקוון באתר

  • דו"ח עיון - תוצאות בדיקה לגבי קיומו/אי קיומו של משכון פעיל.
  • נסח עיון - תוצאות בדיקה לגבי קיומו/אי קיומו של משכון שבוטל, ועד שנתיים מיום ביטולו. הלקוח יוכל לצפות במידע, לשמור אותו ולהדפיסו.
  • הזמנת עיון במאגר באמצעות האתר, לגבי משכונות שלא ניתן לקבל עבורם עיון מקוון.

 

אופן וחתכי חיפוש בעיון מקוון

ניתן יהיה לבצע חיפוש בחתכים שונים באתר, אולם חתכי חיפוש מסוימים מחייבים טיפול ידני, ועל כן יוזמנו באמצעות שירות הזמנת עיון במאגר. בקשות העיון הללו יופנו אל הלשכות המתאימות עפ"י פריסה גיאוגרפית ואשר נמצאות באיזור שצוין בבקשה עצמה. התוצאות יישלחו אל המבקש ע"י רשם המשכונות לאחר ביצוע החיפוש ע"י עובדי הרשם.

 

להלן חתכי החיפוש בשירות:

 

  1. מספר רישוי של כלי תחבורה: רכב, ציוד הנדסי, כלי טיס (הרשומים במדינת ישראל).
  2. מספר הזיהוי של החייב/ממשכן לחיובו של אחר (בעל הנכס) שהם אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי.
  3. מספר משכון.