חל"צ

 

חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה. להלן ריכוז דפי המידע על השירותים הרלוונטים לחברה לתועלת הציבור, הניתנים ביחידות השונות של רשות התאגידים:

​ ​