תשלומים ואגרות

 

​פירוט אגרות השירות ביחידת אכיפה ובקרה, האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים)


  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.
  • עבור תשלום מקוון יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

חיפוש אגרות