חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות מחלקת אכיפה ובקרה.


תוצאות 17-11 מתוך 17 תוצאות
תוצאות 17-11 מתוך 17 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדקובץ  
רע"א 4290/12 עמותות מוסדות חזון ישעיה נ' רשם העמותות ואח'(פורסם בתאגידים המשפטיים מיום 4.7.12 מאת כב' השופט הנדל, הדן במבחנים למינוינמפרק זמני)פסיקהקובץ PDF
ע"א 1775/10 עמותת קריית נדבורה-בני ברק נ' רשם העמותות ואח', דינים עליון 2011 (63) 1פסיקהקובץ PDF
בגץ 6221/99 ארגון השוטרים הבינלאומי - סניף ישראל נ' רשם העמותות (פורסם בנבו, 04.11.1999)פסיקהקובץ PDF
פקודת החברות [נוסח חדש], תשמג-1983חקיקהקובץ PDF
חוק ההגבלים העסקיים, תשמח-1988חקיקהקובץ וורד
התוספת ראשונה לחוק העמותות, תש"ם-1980 - תקנון מצוי של עמותהחקיקהקובץ PDF
חוק העמותות, תשם-1980חקיקהקובץ וורד
לעמוד הראשון הקודם
12
הבא