חברות

כתבות מרכזיות

 • הפקת נסח חברה


  ​נסח חברה הינו תמצית עיון על פרטי התאגיד, אשר בנוסף לפרטים הבסיסיים על התאגיד מכילה מידע על  דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים של התאגיד.

  נסח חברה והמידע הכלול בו אינו מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם החברות ואינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור.
 • קבלת מידע על חברה


  באתר זה ניתן לקבל מידע בסיסי על חברה - ללא תשלום.
  באמצעות הקשת שם החברה ומספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:​
 • הזמנת תיק חברה


  מה כולל התיק? בתיק החברה או השותפות ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד מיום היווסדו ורישומו במרשמי רשם החברות והשותפויות ועד היום. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה בהתאם. המסמכים בתיק נסרקו ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת והם קבילים להגשה בבית המשפט בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א 2001.

  כיצד ניתן לעיין בתיק? ניתן לעיין בתיקי חברה אשר נסרקו ועומדים לעיון הציבור, באחת מן הדרכים הבאות:​