קבלת מידע על חברה

 
באתר זה ניתן לקבל מידע בסיסי על חברה - ללא תשלום.
באמצעות הקשת שם החברה ומספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:​

 • מספר החברה
 • שם החברה
 • סוג התאגיד
 • אם מוגבלת או לא
 • סטאטוס
 • מען החברה
 • מטרת החברה
 • תיאור החברה
 • האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק
 • האם החברה מפרת חוק

  לכניסה לשירות לחץ כאן