עמותות וחל"צ

 

כתבות מרכזיות

  • הזמנת תיק עמותה וחל"צ


    מה כולל התיק? בתיק העמותה או החברה לתועלת הציבור (חל"צ) ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד בהתאם לחובות ההגשה הקבועות בחוק, ומסמכים נוספים הקשורים בסמכויות הפיקוח של רשם העמותות ורשם ההקדשות. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה בהתאם.

    כיצד ניתן לעיין בתיק? ניתן לעיין בתיק באחת מן הדרכים הבאות:​
  • צפייה בפרטי עמותה וחל"צ


    לתשומת הלב: עמותה שטרם מלאו שנתיים לפעילותה איננה זכאית, על פי כללי רשם העמותות, לאישור ניהול תקין