צפייה בפרטי עמותה וחל"צ

 
לתשומת הלב: עמותה שטרם מלאו שנתיים לפעילותה איננה זכאית, על פי כללי רשם העמותות, לאישור ניהול תקין

להרחבה יש לללחות על הקישור