הזמנת תיק עמותה וחל"צ

 
מה כולל התיק? בתיק העמותה או החברה לתועלת הציבור (חל"צ) ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד בהתאם לחובות ההגשה הקבועות בחוק, ומסמכים נוספים הקשורים בסמכויות הפיקוח של רשם העמותות ורשם ההקדשות. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה בהתאם.

כיצד ניתן לעיין בתיק? ניתן לעיין בתיק באחת מן הדרכים הבאות:​

1. קבלת תקליטור באמצעות הדואר או באמצעות איסוף ממשרדי רשות התאגידים בירושלים:

תיק עמותה - יש למלא את טופס הבקשה להזמנת תיק עמותה, אשר ישלח למוקד המידע הרשותי, שיטפל בבקשה.
תיק חל"צ - יש למלא את טופס הבקשה להזמנת תיק חל"צלשלם את אגרת השירות ולשלוח את הטופס ואישור התשלום לדוא"ל או לפקס המופיעים בהמשך.
 לאחר קבלת התקליטור ניתן להשתמש במדריך לצפייה בתיק. המסמכים בתקליטור נסרקו  ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת והם קבילים להגשה בבית המשפט בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א 2001.

2. עיון בתיק הסרוק, שהוזמן מראש, במשרדי רשות התאגידים בירושלים, בשעות קבלת קהל. מספר לתור עבור עיון בתיקים ניתן לקבל עד השעה 12:00 בלבד. 

את התיק לעיון ניתן להזמין בדרכים הבאות:

 

דוא"ל :moked-tagid@justice.gov.il
פקס : 02-6467868

טלפון : 1700-70-60-44

 

לצורך הזמנת התיק יש לציין את הפרטים הבאים:
1. שם מלא
2. מספר טלפון ליצירת קשר.
3. שם העמותה או החל"צ.
4.מספר העמותה או החל"צ.

השלבים לאחר הזמנת התיק:

 ככל שהתבקש משלוח תקליטור באמצעות הדואר, התקליטור יישלח תוך 7 ימי עבודה ממועד ההזמנה.

ככל שהפונה מעוניין לקבל את התקליטור במשרדי רשות התאגידים, הוא יעודכן תוך 24 שעות, מתי יוכל להגיע ולעיין בתיק, וזאת עד שבעה ימי עבודה ממועד ההזמנה.

להזמנת מסמכים בודדים מתיק עמותה/חל"צ יש למלא את טופס הבקשה ולשלוח לפקס או לדוא"ל המצוין ע"ג הטופס.