שירותים מקוונים

 
איתור שירות מקוון
 • רשם החברות|קבלת מידע בסיסי על חברה – חינם

  באמצעות הקשת שם החברה ומספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:

  • מספר החברה,שם החברה,סוג התאגיד,אם מוגבלת או לא,סטאטוס,מען החברה,מטרת החברה,תיאור החברה,האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק והאם החברה מפרת חוק.
 • רשם המפלגות|מידע מקוון על מפלגות רשומות

  .​

 • רשם החברות|בקשה לאפשר לחברה לבצע עדכונים במערכת התאגידים באופן מקוון בלבד

  ​שירות זה מאפשר לחברה להגיש בקשה לביצוע עדכונים באמצעות האתר המקוון – תאגידים Online בלבד.​

 • רשם החברות|אתר פעולות מקוונות

  אתר פעולות חדיש ומקוון של רשות התאגידים, המאפשר הגשה מקוונת של בקשה לרישום חברה וכן ביצוע עדכונים באופן מקוון. שירות זה נועד למחזיקים בכרטיס חכם.

 • רשם החברות|הזמנת תיק חברה או שותפות

  בתיק החברה או השותפות ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד מיום היווסדו ורישומו במרשמי רשם החברות והשותפויות עד היום. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה. המסמכים בתיק נסרקו ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת,והם קבילים להגשה בבית המשפט בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א- 2 ...
 • רשם החברות|הגשת דיווח מקוון אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו על עיקול מניות

  שירות זה מאפשר לדווח אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו עיקול על מניות בעל מניות בחברה, ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות או שליחת מסמכים בדואר ישראל. הדיווח יתויק בתיק החברה. השירות יאפשר למורשים המפורטים מטה לדווח אודות צווי עיקול על מניות, תוך הזדהות באמצעות כרטיס חכם, באתר המקוון של רשם החברות וזאת בדרך ...
 • רשם החברות|קבלת מידע בסיסי על חברה – חינם

  שירות המאפשר קבלת מידע, כגון:​ מספר החברה ,שם החברה ,סוג התאגיד אם מוגבלת או לא, סטאטוס, מען החברה ,מטרת החברה ,תיאור החברה ,האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק ,האם החברה מפרת חוק​​
 • רשם החברות|הפקת נסח חברה

  שירות המאפשר תמצית עיון בפרטי התאגיד, אשר בנוסף לפרטים הבסיסיים על התאגיד מכיל מידע על דירקטורים, בעלי מניות ושעבודים של התאגיד
 • רשם החברות|מצב טיפול בפנייתכם לרשם החברות

  באמצעות השירות ניתן לקבל את הפרטים הבאים: סוג הבקשה, מספר הבקשה, תאריך הבקשה, תאריך קליטת הבקשה, תאריך טיפול בבקשה, סטאטוס הטיפול.
 • רשם החברות|מאגר חברות רשומות וחברות בפירוק מרצון

  מאגר החברות הרשומות מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות, למעט חברות מחוסלות וחברות מחוקות.מתעדכן אחת לשבוע וכולל את שם החברה, מספר החברה ותאריך רישומה אצל רשם החברות.​ מאגר החברות בפירוק מרצון מתעדכן אחת לשבוע ומכיל את רשימת החברות המצויות בפירוק מרצון, כולל שם החברה, מספרה ותאריך ה ...

 
12
הבא לדף אחרון