העברת מידע בין גופים ציבוריים

 
​בהתאם להוראת סעיף 7(ו) לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986.

​להלן פירוט הגופים הציבוריים אליהם מועבר מידע ממאגרי רשות התאגידים: