חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 90-81 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 90-81 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
רעא 46/94 אילה זקס אברמוב נ' הממונה על מרשם המקרקעין , נ (2) 202 (13.05.1996)פסיקהרשם ההקדשותקובץ וורד
תא (חי') 366/06 עו"ד נתן יצחק נ' מדינת ישראל /משרד המשפטים/רשם ההקדשות (21.01.2007)פסיקהרשם ההקדשותקובץ וורד
בדמ 5257/94 מרדכי פודהורצר נ' יצחק קופרשטוק (פורסם בנבו, 19.09.1996)פסיקהרשם ההקדשותקובץ וורד
בשא 21964/05 פוקס אפרים נ' נינה כץ (פורסם בנבו, 02.02.2006)פסיקהרשם ההקדשותקובץ וורד
בשא (ת"א) 12595/06 הקדש על שם לאון שיין ז"ל נ' מדינת ישראל – רשם ההקדשות (10.04.2007)פסיקהרשם ההקדשותקובץ וורד
ה"פ 491/09 האפוטרופוס הכללי ני' ימין בם הרושפסיקהרשם ההקדשותקובץ PDF
ה"פ 935-05 מרכז ישיבות בני עקיבא נגד עירית תל -אביב יפופסיקהרשם ההקדשותקובץ PDF
ת.א. 2584/00 שרון הורביץ ואח' נגד עמותת ישיבות בני עקיבא נתיב מאיר ע.ר. ואח'פסיקהרשם העמותותקובץ וורד
הפ (י-ם) 593/96 מנחם מלר נ' מוסדות יד עזרה עמותה רשומה (30.12.1997)פסיקהרשם העמותותקובץ וורד
עא 443/13 רשם העמותות נ' עמותת ישיבת נתיבות התורה ירושלים (פורסם בנבו, 17.07.2014)פסיקהרשם העמותותקובץ PDF