חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 60-51 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 60-51 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז-2016תזכיררשם החברות; רשם השותפויותקובץ PDF
פרק (י-ם) 35969-09-11 עו"ד טדי יעקב ארז, מנהל מיוחד נ' רשם העמותות (07.06.2012)פסיקהאכיפה ובקרהקובץ PDF
פר"ק (ב"ש) 14448-09-12 עמותת מתחברים ביחד נ' כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו, 01.08.2013פסיקהאכיפה ובקרהקובץ PDF
רע"א 4290/12 עמותות מוסדות חזון ישעיה נ' רשם העמותות ואח'(פורסם בתאגידים המשפטיים מיום 4.7.12 מאת כב' השופט הנדל, הדן במבחנים למינוינמפרק זמני)פסיקהאכיפה ובקרהקובץ PDF
ע"א 1775/10 עמותת קריית נדבורה-בני ברק נ' רשם העמותות ואח', דינים עליון 2011 (63) 1פסיקהאכיפה ובקרהקובץ PDF
עתמ (י-ם) 8086/08 איגוד השחיה בישראל (ע"ר) נ' רשם העמותות (12.05.2008)פסיקהרשם העמותותקובץ PDF
בית מדרש גבוה לתלמוד ופוסקים גבעתייםפסיקהרשם העמותותקובץ PDF
תא (י-ם) 2429/03 האגודה למען הקשיש נ' מאיר שקד (פורסם בנבו, 10.08.2009)פסיקהרשם העמותותקובץ PDF
עת"מ (י-ם) הארגון הארצי לקידום מעמד השוטר והסוהר (ע"ר) נגד רשם העמותות ואח', דינים מינהלי 2009(58)556פסיקהרשם העמותותקובץ PDF
עתמ (י-ם) 44834-05-10 הספרייה המרכזית לעיוורים כבדי ראיה ומוגבלים נ' משרד המשפטים/רשם העמותות (פורסם בנבו, 04.08.2010)פסיקהרשם העמותותקובץ PDF