חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 50-41 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 50-41 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
הנחיות מימון מפלגות (קווים מנחים לרואה חשבון), תשנה-1994תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות, תשסט-2008תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעה, תשסט-2009תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת החשבונות וחובות דיווח של מי שמתכוון להתמודד בבחירות לכנסת במפלגה שאינו חבר בה, תשעב-2012תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון) התשע"ה-2015תקנהרשם החברותקובץ PDF
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשע"ו – 2016תקנהרשם החברותקובץ PDF
תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), תשנ"ד-1994תקנהרשם המשכונותקובץ PDF
תקנות השותפויות- רישום ואגרותתקנהרשם השותפויותקובץ וורד
תזכיר חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשעה-2015תזכיררשם החברותקובץ וורד
תזכיר חוק ההקדשות הציבוריים התשעב -2012תזכיררשם ההקדשותקובץ וורד