חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 40-31 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 40-31 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
הנחיות מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות בדבר ניהול ענייניה הכספיים של סיעהתקנהרשם המפלגותקובץ PDF
תקנות החברות (מיזוג), תש"ס-2000תקנהאכיפה ובקרהקובץ PDF
תקנות החברות (אגרות), תשסא-2001תקנהאכיפה ובקרה; רשם החברותקובץ PDF
תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תשס-1999תקנהאכיפה ובקרהקובץ PDF
תקנות החברות (מיזוג), תשס-2000תקנהאכיפה ובקרהקובץ PDF
תקנות החברות (פירוק), תשמז-1987תקנהאכיפה ובקרה; רשם החברותקובץ PDF
תקנות המפלגות (אגרות), תשנג-1993תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
תקנות המפלגות (רישום ודיווח), תשנג-1993תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
תקנות המפלגות (עדכון ואימות פרטים מזהים של חברי מפלגה ממרשם האוכלוסין בבחירות מקדימות), תשעה-2014תקנהרשם המפלגותקובץ וורד
הנחיות המפלגות (מורשה חתימה), תשנה-1994תקנהרשם המפלגותקובץ וורד