חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 30-21 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 30-21 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999תקנהאכיפה ובקרהקובץ וורד
תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל"ד-1974תקנהרשם ההקדשותקובץ PDF
תקנות המקרקעין ניהול ורישום תשע"ב-2011תקנהרשם ההקדשותקובץ וורד
תקנות הנאמנות (דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי), תשס"ד-2004תקנהרשם ההקדשותקובץ וורד
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), תשס"ד-2004תקנהרשם העמותותקובץ וורד
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), תשס"ט-2009תקנהרשם ההקדשות; רשם העמותותקובץ וורד
תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג-2002תקנהרשם העמותותקובץ וורד
תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), תש"ע-2010תקנהרשם העמותותקובץ וורד
תקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה), תשע"ב-2012תקנהרשם העמותותקובץ וורד
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981תקנהרשם החברותקובץ וורד