חוקים ותקנות

 
חיפוש חוקים ותקנות

להלן קישורים לקבצי חוקים, תקנות, פסיקה, תזכירים והחלטות ממשלה, הנוגעים לפעילות יחידות רשות התאגידים.


תוצאות 20-11 מתוך 155 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 155 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדחקיקה / תקנהממויין לפי חקיקה / תקנה בסדר יורדתיוג - שם יחידהממויין לפי תיוג - שם יחידה בסדר יורדקובץ  
תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (מיזוג), תש"ס-2000תקנהרשם החברות; אכיפה ובקרהקובץ וורד
תקנות החברות (סדרי רישום של המחאת זכות), תש"ל-1970תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (ענינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז-1987תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות העמותות (טפסים), תשס"ט-2009 פרק 255תקנהרשם העמותותקובץ וורד
תקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984תקנהרשם החברותקובץ וורד
תקנות חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (דוח רבעוני), תשע"ב-2011תקנהרשם העמותות; רשם החברותקובץ וורד