הליך פירוק מרצון

 
|27/08/2018 |

הליך פירוק מרצון - הקלה בדרישה להגשת העתק פרסום ברשומות

חדש! במסגרת הליך פירוק מרצון של חברה ניתן לשלוח במאוחד במסגרת הודעה אחת לרשומות את כל ההודעות הנדרשות לפרסום (הודעה על החלטה להתפרק מרצון, על מינוי מפרק ועל זימון אסיפה כללית), וזאת בתעריף של הודעה אחת. 
בנוסף, אין צורך להגיש לרשם החברות את העתק הפרסום ברשומות. הפרסום מועבר ישירות מיחידת הרשומות לרשם החברות, במסגרת שיפור השירות לציבור ומדיניות "ask once" אותה מקדם משרד המשפטים.