הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "ישר"

 
|02/12/2018 |

בקשות לרישום מפלגה:

​הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "ישר".

לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשהלעיון במסמכים​​