הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "פשוט אהבה"

 
|19/11/2018 |

​בקשות לרישום מפלגה.​​

הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "פשוט אהבה" ביום 22.11.18.


לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה 
​​