רשם העמותות מזמין אתכם ליום עיון בשפה הערבית שיתקיים בחיפה

 
|05/11/2018 |

​יום העיון יתקיים בשפה הערבית בנושא התנהלות עמותות ועבודה מול הרשם  ומיועד לנושאי משרה בעמותות – עורכי דין, רואי חשבון, חברי ועד מנהל ועובדים בכירים בעמותות.

באפשרותכם להירשם ליום העיון אשר יתקיים ביום 13.12.18 בין השעות 09:45-14:00  בחיפה, שדרות פל-ים 15א', קומה 2-
להלן לו"ז יום העיון:
09:45-10:00      התכנסות
                          تجمع
10:00-10:15      דברי פתיחה
                         كلمه افتتاحية
                         עו"ד גתית שומכר, מנהלת חטיבת רווחה רשם העמותות
11:15 -10:15   רישום, שינוי תקנון מטרות ושם עמותה. דגשים להגשת בקשת רישום עמותה באופן מקוון
                         تسجيل، تغيير النظام الداخلي الأهداف واسم الجمعية. تشديدات على تقديم طلب تسجيل جمعية على شبكة الانترنت.
                         עו"ד חאלד אמון, מחלקת רישום - רשם העמותות
11:15-12:00    התנהלות תקינה של עמותה וחל"צ בהתאם לחוק והנחיות הרשם –
                         إدارة سليمة للجمعيات وشركات لمنفعة الجمهور حسب القانون وتوصيات المسجل.
                         רו"ח שרבל מובאריקי, חטיבת רווחה  - רשם העמותות
12:00-12:15      הפסקת קפה ומאפה
                             استراحة
12:15-13:00      התנהלות כספית תקינה ודגשים בהגשת דו"חות כספיים בעמותות וחל"צ –
                         إدارة مالية سليمة وتشديدات لتقديم تقارير مالية للجمعيات وشركات لمنفعة الجمهور.
                         רו"ח שרבל מובאריקי,  חטיבת רווחה,  רשם העמותות
13:00-14:00      הדרכות על עדכונים מקוונים לרשם החברות – אופציונאלי בהתאם לביקוש –
                          إرشادات في الحتلنة على شبكة الانترنت لمسجل الشركات – اختياري حسب الطلب.
                        עו"ד האני וואקד, מנהל מחלקה משפטית ברשם החברות      
    
תשומת ליבכם, ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אולם מותנית ברישום מראש – מס' המקומות מוגבל. כמו כן, יום העיון מותנה בכמות הנרשמים.