חדש! הקלות למבקשים לבצע פירוק מרצון של חברה

 
|24/07/2018 |

אנו שמחים להודיע על הקלות בדרישה להגשת מסמכים בעת הליך פירוק מרצון.

במסגרת שיפור השירות לציבור, ניתן להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
 perukim-taagidim@justice.gov.il​.את כל מסמכי השלב השני והשלישי של פירוק חברה מרצון (בחברת יחיד ניתן להגיש באמצעות דואר אלקטרוני את מסמכי השלב השני של פירוק החברה). 
שימו לב, לא ניתן לשלוח באמצעות המייל את מסמכי השלב הראשון (כלומר - תצהיר כושר פרעון) אלא יש להגישם בטפסי מקור ובהגשה ידנית בלבד (בדואר או בקבלת קהל).

מטעמי אבטחת מידע, אין באפשרותנו לפתוח קבצים השמורים באחסון ענן כגון: Google Drive או Dropbox. מסמכים שיישלחו באופן זה לא ייכנסו לטיפול.