הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם: "פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן"

 
|31/10/2018 |

בקשות לרישום מפלגה: 

הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם "פעולה לישראל - המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב, האיסלאם ואיראן".
לעיון בבקשה המלאה ובנספחיה יש לפנות לרשם המפלגות בבקשה לעיון במסמכים​.​​​