לידיעת ציבור רואי החשבון: השימוש באתר המקוון אפשרי באמצעות כרטיס חכם שהונפק ע"י חברת פרסונל איי.די. בע"מ או חברת קומסיין בע"מ

 
|26/03/2018 |

​האפשרות לפעילות באתר המקוון של רשות התאגידים הורחבה, ונוספה האפשרות להגיש דו"חות שנתיים לרשם החברות, וכן לבצע עדכונים בפרטי חברה (ובכלל זה, עדכון בעלי מניות ודירקטורים) וזאת באופן מקוון ומיידי, ממשרדו של רואה החשבון, ללא צורך בהגשת מסמכי נייר.

  • ​ניתן לבצע את הפעילות המקוונת באמצעות כרטיס חכם המשמש את ציבור רוה"ח בדיווח המקוון מול רשות המיסים, ושהונפק ע"י גורם מאשר – דהיינו, כרטיס חכם שהונפק ע"י חברת פרסונל איי.די. בע"מ (PERSONAL I.D. LTD) או חברת קומסיין בע"מ (COMSIGN LTD).