טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 48-37 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 48-37 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברותפרטי שעבודים ומשכנתאות (טופס 10)   docx הורד קובץ פרטי שעבודים ומשכנתאות (טופס 10)
 
רשם החברותתצהיר לתמיכה בבקשה להארכת מועד לרישום שיעבוד   docx הורד קובץ תצהיר לתמיכה בבקשה להארכת מועד לרישום שעבוד
 מדריך לרישום שיעבוד
רשם החברותהודעה על המחאת זכות ותצהיר   docx הורד קובץ הודעה על מחאת זכות ותצהיר
 
רשם החברותדיווח על הטלת/ הסרת/ שינוי צו עיקול על מניותיו של בעל מניות בחברהלביצוע עדכון מקוון באופן מיידי    /units/RashamHachvarot/TfasimNew/Pages/Online.aspx
רשם החברותהודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר - שלב ראשון   docx הורד קובץ הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר - שלב ראשון
 
רשם החברותהודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר - שלב שני   docx הורד קובץ הודעה על חיסול חברת יחיד במסלול מקוצר - שלב שני
 
רשם החברותהצהרת כושר פירעון   docx הורד קובץ (טופס 9ג) הצהרת כושר פרעון
 
רשם החברותהודעה על מינוי מפרק   docx הורד קובץ (טופס 9ד') הודעה על מינוי מפרק
 
רשם החברותנוסח לדוגמא לפרסום ברשומות של הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והנחיות לפרסום   docx הורד קובץ נוסח לדוגמה של פרסום החלטת פירוק ומינוי מפרק ברשומות והנחיות לפרסום
 
רשם החברותנוסח לדוגמה לפרסום ברשומות על כינוס עתידי של אסיפה סופית   docx הורד קובץ הודעה על כינוס אסיפה סופית עתידית
 /Units/RasutHataagidim/Tfasim/FinalMeetingPublication.docx
רשם החברותהודעת מפרק על קיום אסיפה סופית והגשת דוח סופי   docx הורד קובץ הודעה על הצגת דו"ח מפרק בפני האסיפה הכללית
 
רשם החברותתצהיר אי פעילות לצורך קבלת פטור מאגרה בפירוק מרצון   docx הורד קובץ תצהיר אי פעילות
 
​