טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 24-13 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 24-13 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם השותפויותבקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות (טופס 5)   docx הורד קובץ בקשה לרישום שינויים בתקנות שותפות
 
רשם השותפויותהודעה על פירוק שותפות(טופס 6)   docx הורד קובץ הודעה על פירוק שותפות
 
רשם החברותטופס מוסמך לדווח   docx הורד קובץ הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי המשרה המוסמכים לדווח בשם החברה
 הנחיות לגבי טופס מוסמך לדווח
רשם החברותבקשה לאפשר ביצוע עידכונים באופן מקוון בלבד   docx הורד קובץ בקשה לאפשר ביצוע עידכונים באופן מקוון
 
רשם החברותבקשה לביטול הגבלה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד   docx הורד קובץ בקשה לביטול הגבלה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד
 
רשם החברותטופס בקשה לטיפול דחוף (למעט שיעבודים)   docx הורד קובץ טופס בקשה לטיפול דחוף (למעט שיעבודים)
 הנחיות להגשת בקשה לטיפול דחוף (למעט שיעבודים)
רשם החברותטופס בקשה לביצוע מספר עדכונים בחברהלשימוש רק במחוז ירושלים​docx הורד קובץ companiesupdatesform.docx
 
רשם החברות; היחידה לשירות הציבורבקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק חברה   docx הורד קובץ בקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק חברה
 מדריך להזמנת מסמכים מאומתים
רשם החברותטופס הגשת מסמכים לרישום חברההגשת בקשה מקוונת לרישום חברהdocx הורד קובץ טופס הגשת מסמכים לרישום חברה
 
רשם החברותבקשה לרישום חברה (טופס 1) הגשת בקשה מקוונת לרישום חברהdocx הורד קובץ companyregistrationform1.docx
 
רשם החברותהצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)הגשת בקשה מקוונת לרישום חברהdocx הורד קובץ הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2)
 
רשם החברותטופס בקשה לרישום חברת יחיד (הקצאה של 100 מניות מתוך 1,000)הגשת בקשה מקוונת לרישום חברה​​​הורד קובץ טופס בקשה לרישום חברת יחיד 100 מתוך 1000
 במידה ונתקלתם בבעיה בפתיחת הטופס יש למלא אחר ההוראות במדריך
​