תשלומים ואגרות

 
ניתן לשלם אגרות ליחידות הרשות באופן מקוון באמצעות אתרי האינטרנט היחידתיים.

  • ​במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.  
  • יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.

 

 

חיפוש אגרות
תוצאות 30-16 מתוך 46 תוצאות
תוצאות 30-16 מתוך 46 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
אגרה שנתית רשם העמותות
ראו פירוט​
תשלום מקוון
​אגרה שנתית מופחתת (עד לתאריך 31.3.18): 1,303 ש"ח
אגרה שנתית (מתאריך 1.4.18): 1,592 ש"ח
הפיכת אגודה עותומנית לעמותהרשם העמותות
932 ₪​
תשלום מקוון

​על האגודה העותומנית שטרם הפכה לעמותה, להגיש טפסים לרישום האגודה כעמותה ולציין כי היא אגודה עותומנית, את מספר האגודה ושם האגודה. 

יש לשלוח באמצעות הדואר את המסמכים הבאים:
בקשה לרישום אגודה כעמותה. פרוטוקול אסיפה כללית בה התקבלה ההחלטה. תקנון האגודה כשהוא מותאם לחוק העמותות.
אגרת רישום האגודה כעמותה: 934 ₪​. 

ניתן לשלם בשובר תשלום בבנק הדואר לחשבון 0021844 

הסבר בדבר אגרת רישום מופחתת ופטור מתשלום אגרה שנתית

שינוי שם עמותה/אגרת פרסום ברשומותרשם העמותות
66 ₪​
תשלום מקוון
​לא יתבצע שינוי שם ללא תשלום.

יש לכנס אסיפה כללית שתדון בשינוי שם העמותה, ולהכין פרוטוקול של האסיפה הכללית. 

יש להעביר לרשם העמותות את הפרוטוקול הנ"ל, חתום בחתימות מקוריות של שניים מחברי הועד. ​
הפקת תמצית מידע עמותה באמצעות המחשברשם העמותות
רשימת תעריפים​

תשלום מקוון
​לא ינתן תדפיס תמצית מידע עמותה.

ניתן למצוא פרטי עמותות באתר גיידסטאר.
עיון בתיק עמותה סרוק במשרדי הרשםרשם העמותות
33 ₪​
תשלום מקוון
הפרשי אגרה רשם העמותות
רשימת תעריפים​

תשלום מקוון

​לנוחיותכם, אגרת השלמה  נועדה  לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא נכון.​​

אגרת עיון ידני-מבוצע ע"י עובדי רשם המשכונות (הגעה פיזית ללשכה)רשם המשכונות
31 ₪​
תשלום מקוון
​את האגרה ניתן לשלם גם  בבנק הדואר באמצעות  שובר תשלום לחשבון
מס' 0-25102-5

אם ברצונך לעיין באופן מקוון במשכון (הפקת דוח משכון ממוחשב וחתום אלקטרונית) אין לשלם במסך זה אלא בקישור לעיון המקוון.
שינוי פרטי המשכון (ביטול משכון אינו כרוך בתשלום)רשם המשכונות
38 ₪​
תשלום מקוון
​את האגרה ניתן לשלם גם  בבנק הדואר באמצעות  שובר תשלום לחשבון
מס' 0-25102-5
הארכת תקופת המשכוןרשם המשכונות
שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון
אגרת רישום לתקופה של שנה 38 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של שנתיים 76 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 3 שנים 114 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 4 שנים 152 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 5 שנים 190 ש"ח

עבור כל שנה 38 ש"ח. מעל 5 שנים כולל 190 ש"ח


את האגרה ניתן לשלם גם  בבנק הדואר באמצעות  שובר תשלום לחשבון מס' 0-25102-5
אגרת עיון מקווןרשם המשכונות
10 ₪​
תשלום מקוון
​יש לשלם בהמשך לכניסה לעיון המקוון ולא בדף התשלומים.
אגרת רישום משכוןרשם המשכונות

שיעורי תעריפים​

תשלום מקוון

אגרת רישום לתקופה של שנה 38 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של שנתיים 76 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 3 שנים 114 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 4 שנים 152 ש"ח

אגרת רישום לתקופה של 5 שנים 190 ש"ח

עבור כל שנה 38 ש"ח. מעל 5 שנים כולל 190 ש"ח

 

את האגרה ניתן לשלם גם  בבנק הדואר באמצעות  שובר תשלום לחשבון מס' 0-25102-5

רישום תיק שותפות כללית כולל פרסום ברשומותרשם השותפויות
958 ₪​
תשלום מקוון
פרסום ברשומותרשם השותפויות
66 ₪
תשלום מקוון

תשלום מקוון

 

אגרה שנתיתרשם השותפויות
ראו פירוט​
תשלום מקוון
על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999 ופקודת השותפויות, [נוסח חדש], התשל"ה-1975, חייבת כל חברה וכל שותפות בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות והיא תשולם כל שנה.
 
  
אגרה שנתית מופחתת לתשלום עד סוף חודש מרץ 2018 בכול שנה קלנדרית : 1,120 ש"ח
אגרה שנתית רגילה לתשלום החל מה-2 באפריל 2018 בכול שנה קלנדרית: 1,488 ש"ח

  1. כל תשלום בסכום הנמוך מהקבוע בתקנות ייחשב כתשלום חלקי בלב
  2. ​שותפות שפורקה מרצון תהיה חייבת באגרה שנתית עד השנה שבה מסרה לרשם הודעה על פירוקה.  
 ​​​
הגשת בקשה לרישום עסקרשם השותפויות
262 ₪
תשלום מקוון
רישום שם עסק מתנהל לפי פקודת רישום שמות עסק 1935,
אין הגנה על שם עסק – כל שם יתקבל, איננו בודקים אם שם עסק כבר קיים לפני שאנו רושמים אותו.
 מאגר שמות העסק אינו ממוחשב ולא ניתן לבדוק אם שם עסק רשום אצלנו או לא.
כמו-כן איננו בודקים אם קיימים חברה או שותפות בשם המבוקש.
אין חובה על בעל העסק לרשום את שם העסק.
אגרת רישום שם עסק: 255+ 125=  380ש"ח
לעמוד הראשון הקודם
הבא לדף אחרון