מפגש עם הנהלת רשות הפטנטים - יום א' 5.4.2020

 
|02/04/2020 |

רשות הפטנטים עושה מאמצים להמשיך בעבודתה גם בימים אלה.
אנו מודעים לכך שבשים לב למגבלות השונות המוטלות עליכם ועל עמיתיכם מחוץ לישראל, עשויים להתעורר קשיים שונים בהמשך פעילותכם הרגילה מול הרשות.
ביום א', 5.4.2020, בשעה 15:00 תקיים הנהלת הרשות מפגש שמטרתו לשמוע מהם הקשיים שחווים המבקשים, עורכי הדין ועורכי הפטנטים בשל המצב, ולנסות לתת להם מענה מיטבי, במידת האפשר.
במהלך השיחה נתייחס גם לתזכיר חוק דחיית מועדים שבחיקוק להחלטות ופעולות מינהליות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף – 2020, ואשר עשויה להיות לו השלכה על פעילות הרשות הן בהיבטים המינהליים והן בהיבטים המעין-שיפוטיים.
על מנת להשתתף בשיחה אנא לחצו על הקישור.