חידושים באתר רשות הפטנטים

 
|01/01/2014 |

חידושים באתר רשות הפטנטים
כחלק משדרוג אתר רשות הפנטים, ומתוך מטרה של הגברת השקיפות וזמינות המידע לאזרח, עלו השבוע מדריכים אינטראקטיביים המנחים את האזרח כיצד להגיש בקשה וכן הורחב היקף מאגר המידע הזמין לציבור.חידושים באתר רשות הפטנטים
כחלק משדרוג אתר רשות הפנטים, ומתוך מטרה של הגברת השקיפות וזמינות המידע לאזרח, עלו השבוע מדריכים אינטראקטיביים המנחים את האזרח כיצד להגיש בקשה וכן הורחב היקף מאגר המידע הזמין לציבור.

מדריכים אינטראקטיביים חדשים
השבוע עלו שני מדריכים חדשים לאתר רשות הפטנטים וסמני המסחר, המדריכים בנויים ממצגות אינטראקטיביות ובהן מידע על הגשת בקשה לרישום פטנט וסימן מסחר.
במדריך מחלקת הפטנטים התכנים משלבים המחשה גרפית של סדר פעולות להגשת בקשה לפטנט, דוגמאות והסברים אודות מונחים מקצועיים אשר מאפשרים לציבור להבין באופן ויזואלי מה נדרש מהם כמבקשים.
המדריך משלב את התכנים הכתובים בו בקורלציה מלאה עם התכנים באתר הרשות ומאפשר גישה מלאה והכוונה לכלל השירותים הנדרשים בעבור ציבור המבקשים באמצעות הפניות ותמיכה המאפשרת לבצע שלב אחר שלב ולהבין מהו המידע המדובר ולאחר מכן לחזור למצגת להמשך ההדרכה.
מדריך מחלקת סימני מסחר מציג את היתרונות הגלומים בהגשת בקשה לרישום סימן מסחר וכולל מידע מפורט להגשת בקשה לאומית ובקשה בינלאומית ומצגות הממחישות את אופן מילוי הטפסים המתאימים. כמו כן המדריך כולל מידע והמלצות לגבי כל השלבים בבקשה לרישום סימן, ממידע מפורט לגבי הליך בחינת הבקשה ועד למידע על הפעולות שניתן לבצע בסימן מסחר רשום.
בשבועות הקרובות יעלה לאוויר גם מדריך אינטראקטיבי של מחלקת מדגמים הבנוי ממצגת אשר תנחה את המשתמש באופן גראפי ומילולי לגבי מהלך ההגשה והבחינה של בקשה למדגם. המדריך יכלול דגשים הנוגעים לתיאור החזותי הנדרש לצורך בחינת בקשה למדגם וכן דוגמאות חזותיות המבהירות מה נדרש ומה אינו קביל.
מדריך מחלקת הפטנטים: http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Madrichim/Pages/default.aspx  
מדריך מחלקת סמני מסחר: http://index.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/trademarks/Madrichim/Pages/trademark%20guide%20presentation.aspx
מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות הפטנטים שכתובתו: www.patents.gov.il  

הגברת השקיפות והרחבת זמינות מידע לציבור לצרכי עיון ומחקר
רשות הפטנטים הרחיבה את היקף מאגרי המידע שבטיפולה המוצבים לעיון חופשי באמצעות פורמטים טכנולוגיים שונים. באתר ממשל זמין Data.gov.il , מוצב מאגר המידע של מחלקת פטנטים שיתווסף למאגר המידע של מחלקת סימני מסחר הזמין לציבור משנת 2011.

המידע הקיים במאגרי רשות הפטנטים מאפשר לשלוף חתכים לפי שם אמצאה, סיווגים ותחומים, פילוחים גאוגרפים, סטטיסטיקות וניתוח מגמות וכל אלה ככלי לפיתוח מסמכי מדיניות בתחום הקניין הרוחני בישראל.
בנוסף על המאגרים האמורים, נתוני רשות הפטנטים זמינים לעיון הציבור בבקשות פרטניות באתר הצפיה באתר האינטרנט של רשות הפטנטים ובאמצעות מנועי החיפוש המובנים שם:
בקשות ופטנטים –  http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI /
סימני מסחר - http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksSearch/TrademarksSearch.aspx

מאגרי המידע הללו הם נדבך נוסף וחשוב להרחבת השימוש במידע הרישומי לגבי זכויות הקניין הרוחני בישראל.

אתר Data.gov.il הוקם על ידי מערך ממשל זמין כחלק ממדיניות ממשל פתוח, המבוססת על קידום השקיפות והצגת מידע ממשלתי אמין ומוסמך לשימוש הציבור. האתר הוקם במטרה לשפר את השירות הממשלתי לציבור ולעודד שימוש במאגרי המידע הממשלתיים. הנתונים המצויים במערכת המידע שבאתר מתעדכנים באופן רציף וניתן לאתרם בקלות. יתרונותיה של מערכת המידע הם, בין היתר, בזמינות הנתונים בה והאפשרות להורדתם לצרכי פיתוח יישומים ומערכות וכן לצרכי מחקר ועיון. הנתונים פתוחים לשימוש הציבור הרחב, גורמי ממשל ואקדמיה, ללא אישור מיוחד וללא כל תשלום, בכפוף לתנאי השימוש באתר.